Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Bestyrelsen
top
Page

Bestyrelsen

Formand
 Kristian Geday 
Foreningsadresse:
 Bülowsvej 22, 4583 Sj. Odde
Telefon:
 2962 0247
E-mail:
   
Kasserer
 Ulla Lundsmark        
E-mail:
 kasserer@sejerstrande.dk
   
Bestyrelsesmedlem
 Sten Skafte  
E-mail:
 ss@sejerstrande.dk
Ansvarsområde
 Badebro (indkøb)
 
 
Bestyrelsesmedlem
 Vibeke Gravlund      
E-mail:
 vg@sejerstrande
Ansvarsområde
 Vejvedligeholdelse
 
 
Bestyrelsesmedlem
 Peter Fjelbye            
E-mail:
 pf@sejerstrande.dk
Ansvarsområde
 Pumper og dræn
   
   
   
   

 

top
top
News
Vedr. generalforsamling

Som følge af den aktuelle Corona situation i Danmark har bestyrelsen besluttet, at den kommende generalforsamling den 26. april 2020 udskydes til senere på året. Regnskab for 2019 og budget for 2020 vil blive rundsendt til alle medlemmer pr. mail.

 Forsamlingshuset

 

top
Menu

Læs referat fra bestyrelsesmødet 20. feb. HER


Tømning af septiktanke
- planlagt til uge 17.

Husk:

  • Dækslet må ikke veje over 25 kg.
  • Dækslet må ikke være monteret med skruer eller anden låseordning.
  • Der skal være fri adgang til ejendommen og dækslet.

 

 
Login