Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2019
top
Page

Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes søndag den 7. april 2019, kl. 10.00 i Oddens Forsamlingshus. Indkaldelse, referat m.m. fremsendes i marts 2019.

Fra og med 2019 vil der ikke længere blive sendt information pr. post. Dette betyder, at indkaldelse, referat m.v. kun bliver fremsendt til grundejere, der har oplyst en e-mail adresse til grundejerforeningen.

HUSK derfor at oplyse grundejerforeningen om din e-mail adresse til kassereren på:

E-mail: kasserer@sejerstrande.dk

 

top
top
News
Vedr. generalforsamling

Som følge af den aktuelle Corona situation i Danmark har bestyrelsen besluttet, at den kommende generalforsamling den 26. april 2020 udskydes til senere på året. Regnskab for 2019 og budget for 2020 vil blive rundsendt til alle medlemmer pr. mail.

 Forsamlingshuset

 

top
Menu

Kontingentet for 2020 er uændret 1.200 kr. og forfalder d. 1. juli 2020

 
Login