Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes søndag den 7. april 2019, kl. 10.00 i Oddens Forsamlingshus. Indkaldelse, referat m.m. fremsendes i marts 2019.

Fra og med 2019 vil der ikke længere blive sendt information pr. post. Dette betyder, at indkaldelse, referat m.v. kun bliver fremsendt til grundejere, der har oplyst en e-mail adresse til grundejerforeningen.

HUSK derfor at oplyse grundejerforeningen om din e-mail adresse til kassereren på:

E-mail: kasserer@sejerstrande.dk