Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Renovation mm
top
Page

Renovation mm

 


Renovation

 

Januar-maj &
september-december

Juni, juli og august

Tirsdage i lige uger

Alle tirsdage


Storskrald og haveaffald  
Læs mere om ordningen og

afhentningsdage her

 
   

Genbrugsstationen i Havnebyen

November - marts

April -oktober

       

Mandag

7 - 16
       

Tirsdag

7 - 16
 

Onsdag

9-18

 

Onsdag

7 - 18
       

Torsdag

7 - 16
 

Fredag

8-16

 

Fredag

7 - 16
 

Lørdag

8-16

 

Lørdag

8 - 16
 

Søndag

8-16

 

Søndag

8 - 16
       

Helligdage

8 - 16
  Lukket 24,25,26,31 dec 1 jan  

1. maj og 5. juni lukkes kl. 12

Oddenvej 241, 4583 Sj. Odde - Tlf: 21 19 89 46

 

Tømning af septiktanke

Næste ordinære tømning:

Fritidshuse – næste tømning 2020

Ekstraordinære tømninger:

Inden for normal arbejdstid

Ved bestilling efter 11 eller uden for normal arbejdstid

 

970 kr. inkl. moms

 

1455 kr. inkl. moms

Tømningen gælder for 2 tanke, normalt septiktank og en køkken-/rensebrønd til huset.
HUSK! Du skal selv gøre Odsherred Forsyning opmærksom på, at du ønsker tømning
af 2 brønde! – ellers tømmes kun septiktanken.

 top
top
News
Vedr. generalforsamling

Som følge af den aktuelle Corona situation i Danmark har bestyrelsen besluttet, at den kommende generalforsamling den 26. april 2020 udskydes til senere på året. Regnskab for 2019 og budget for 2020 vil blive rundsendt til alle medlemmer pr. mail.

 Forsamlingshuset

 

top
Menu

Kontingentet for 2020 er uændret 1.200 kr. og forfalder d. 1. juli 2020

 
Login