Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Vinterlukning
top
Page

Vinterlukning

 

Vi nærmer os det tidspunkt på året, hvor mange tænker på at lukke huset af for vinteren, derfor ..

 

 

Gør fritidshuset klar til den kommende vinter.

 

 

Er huset klar til efterårs- og vinterstorme?

 

Er tagrenderne renset, så vandet kan løbe fra?

 

Er udendørsmøbler stillet væk, så de ikke flyver rundt og ødelægger noget?

 

Er ventilationsåbninger frie både i væg og sokkel, så huset kan ånde?

 

Er der lukket af for vandet i målerbrønden?
Link til vandværket

 

Er der tappet vand af systemet
- alle vandrør
- også til udvendig hane
- vandvarmeren,
- opvaskemaskine og
- vaskemaskine?

Er toiletcisternen tømt og afløbet frostsikret?

 

Er køkkenskabene tømt for madvarer og andet som tiltrækker musene.

 

Overvej konsekvenserne af strømsvigt, hvis huset opvarmes i vinterperioden.
Tjek forbruget hos SEAS/NVE - Min måler.

 

 

 

Nabohjælp:

 

Har I en aftale med naboerne om at tilse hinandens huse?

 

Kontrol af at alle døre og vinduer er låst!

 

Skraldespanden er kørt ind på plads efter tømning!

 

Kontrol af vandmåleren - stjernehjulet skal stå stille!

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
top
top
News

Der afholdes generalforsamling den 26. april 2020 kl. 10.30 i
Odden Forsamlingshus, Havnebyen

 Forsamlingshuset

 

top
Menu
Sidste nyt:

Bestyrelsesmøder  Link

Ordensregler 2019  Link

 

 
Login