Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Referater > Bestyrelsesreferater > Nytårshilsen
top
Page

Nytårshilsen

 Hent som PDF fil  HER

Nytårshilsen 2020

 

Kære alle

 

Endnu et år går nu på hæld.

Et meget mærkeligt år, hvor Corona epidemien har sat et stort aftryk i vores hverdag.

Bülowsvej og Sjællands Odde har for mange været et godt fristed og en god hjemmearbejdsplads.

Mange huse på Bülowsvej har været hyppigt besøgt, og der er knyttet nye kontakter og venskaber.

Vi ser nu frem mod år 2021 med håbet om at vi hurtigt kommer tilbage til en mere normal hverdag.

Generalforsamlingen 2020

På grund af Corona blev Generalforsamlingen (GF) i år udskudt til oktober måned, hvor vi kunne samles i Forsamlingshuset – med god afstand og restriktioner om 1 deltager pr. husstand.

Der var et stort fremmøde, hvilket glædede både den tidligere og den nye bestyrelse.

Og da der er solgt flere sommerhuse og grunde i 2020, så der var nye ansigter at byde velkommen.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2020 på hjemmesiden www.sejerstrande.dk

 

Bestyrelsen og kommunikation

Siden GF 2020 har bestyrelsen afholdt 1 bestyrelsesmøde.

Der var mange emner og drøftelser, hvorfor mødet måtte afholdes over 2 omgange, hhv. den 3. november og den 17. november. Begge møder blev afholdt som online møder, hvilket var en noget uhensigtsmæssig måde at indlede et nyt samarbejde på.

Der var mange drøftelser. Både om bestyrelsens kultur, roller, ansvar og mandat, men også naturligvis om de opgaver som bestyrelsen skal løse for medlemmerne og for foreningen.

Det kan se ud til at bestyrelsen på enkelte punkter har med 2 kulturer at gøre, fordelt på hhv. de 2 ”gamle” bestyrelsesmedlemmer og de 3 ”nye”. Dette afspejles også i de 2 bestyrelsesmøde-referater med appendix, som er lagt op på hjemmesiden, hvor du kan læse nærmere.

Bestyrelsen arbejder på at skabe en konstruktiv og effektiv platform, hvorfra vi kan agere i medlemmernes interesse, ud fra almindelige demokratiske principper. Vi er alle opsat på at skabe arbejdsro og en konstruktiv og god tone.

Preben #1 er overgået fra at være aktiv suppleant til alm. suppleant.

Vi vil samtidig gerne understrege, at vi som bestyrelse ikke kommunikerer i Sejer Strandes Facebook gruppe, som er oprettet i privat regi. Facebook-gruppen har til hensigt at fremme foreningens sociale liv. Som bestyrelse kommunikerer vi udelukkende via mail og på hjemmesiden, så alle kan være med. Se: www.sejerstrande.dk.

 

Nye medlemmer

Interessen for vores sommerhusområde har været meget stor i år. Der har været handlet 2 grunde og 7 sommerhuse. På Bestyrelsens og Foreningens vegne ønskes alle nye medlemmer VELKOMMEN til Grundejerforeningen Sejer Strande!

Hjertestarter

Siden generalforsamlingen i oktober er vi gået videre med planlægningen og opsætningen med henvendelse til Hjerteforeningen, TRYG-Fonden og leverandører. Under denne proces er der fremkommet ny viden på 3 punkter i forhold til det medlemsforslag som vi stemte om ved GF.

/ Økonomi – budget var for lavt, og der manglede omkostninger til lev. og mont. af stativ

/ Opdateret model af både hjertestarter og hjertestarterskab vedr. funktionalitet og holdbarhed

/ Donation fra TRYG-Fonden af hjertestarter og hjertestarterskab til en værdi af ca. 25.000 kr.

Bestyrelsen har efter nærmere undersøgelser med 4 stemmer for og 1 blank valgt at gå videre med den opdaterede og mere tidssvarende model for hjertestarter og hjertestarterskab, som er samme model som Trygfonden anvender, anbefaler og donerer.  

Modellen er mere funktionel og en mere fornuftig og drift-sikker investering for vores forening.

Vi har i forbindelse med ovennævnte undersøgelse også blevet bekendt med en mulighed for donation hos Trygfonden, da dette som noget nyt fra 2020 er muligt for sommerhusområder.
Bestyrelsen har herefter med 3 stemmer for og 2 imod besluttet at ansøge Trygfonden om en donation til anskaffelse af hjertestarter og hjertestarterskab.  

I referaterne fra bestyrelsesmøderne og appendix af 22 dec. 2020 kan du læse mere om bestyrelsens overvejelser i forhold til beslutninger ved GF 2020, inkl. tidsplan for ansøgning/anskaffelse. Referatet fra generalforsamlingen 2020 kan ses på hjemmesiden.

Hvis vi - mod forventning - ikke opnår en donation fra Trygfonden i slutningen af marts måned 2021, bliver den opdaterede model af hjertestarter og varmeskab indkøbt og forventes at være i drift i april 2021, inden sommersæsonen starter.

Udgifterne til indkøb, montering og forsikring vil blive indeholdt i budgettet for 2021, aftalt ved GF.

Hjertestarteren som ses monteret på #1 er privat, og får ikke indflydelse på foreningens indkøb/donation.

 

Dræn & pumper

Vi arbejder videre med at indgå en fast serviceaftale for pumperne.

 

Badebro

Årets indkøb af våddragter og ny bevilling til thermo-sokker vil gøre det muligt at opsætte badebroen tidligere i 2021 end hvad vi plejer. Det vil imødekomme mange medlemmers ønsker.

Anders vil indkalde til opsætning af badebroen når vi nærmer os.

 

Udbedring af vejene

Som aftalt på GF arbejder bestyrelsen med flere forslag til udbedring af vejstykke mod Gnibenvej, som i dag er asfaltbelagt. Forslagene går på reparation af asfalt, eller et nyt slidlag eller at asfalten udskiftes til grus som nabogrundejerforeningerne. Forslagene inkl. budget præsenteres til GF 2021. Grusvejene besigtiges og vedligeholdes som vanligt.

 

Fællesarealer, bomanlæg, infotavle, skiltning og nye bænke ved stranden

Bestyrelsen arbejder med et samlet ”forskønnelsesforslag” som vil blive præsenteret til GF 2021.

 

Beplantning og vedligeholdelse

Bestyrelsen henstiller atter alle til at efterse beplantningen som vender ud mod veje og fællesarealer. Det drejer sig fortrinsvis om beplantning mod hovedvejen og stikvejene, hvor buske og træer flere steder går langt ud over skelpæle.

Bestyrelsen er særlig opmærksom på foreningens deklaration vedr. sikkerhed og udsyn.

 

Hjemmeside www.sejerstrande.dk

Bestyrelsen arbejder med en opdatering af hjemmesiden således at den bliver nemmere at finde rundt i og bliver mere aktiv og informativ. Vi har bl.a. fundet historiske dokumenter, kort og fotos, som vil blive scannet og lagt op på hjemmesiden fra januar 2021.

 

På gensyn i Sejer Strande og rigtig GODT NYTÅR!

 

Anna Hallgren

Formand

top
top
Menu
Login